Επωνυμία Διεύθυνση Τ.Κ. Περιοχή Χώρα Τηλέφωνο Τηλέφωνο Οδηγίες