> Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ STAND GEMA

Η εταιρεία μας, καθώς και τα προϊόντα που διακινεί, φέρουν πιστοποίηση διαχείριση ποιότητας ISO από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας (ΕΚΑΠΤΥ), σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ, καθώς επίσης και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας CE.