> Φακοί Επαφής> Gemalens Grystal Toric

Gemalens Grystal Toric Υπάρχει 1 Υπηρεσία / Προϊόν

 Gemalens Grystal Toric

Ασφαιρικής γεωμετρίας με Abberation Control Επιτρέπει την διατήρηση των φυσικών επιπέδων οξυγόνου για υγιή, καθαρά μάτια Μηναία αντικατάσταση για την καλύτερη υγιεινή του ματιού

  • Gemalens Grystal Toric

     ΝΕΟΙ Τελευταίας Γενιάς Μηνιαίοι Φακοί Επαφής Σιλικόνης - Υδρογέλης με ΑΒΕRRATION CONTROL Επιτρέπουν την διατήρηση των φυσικών επιπέδων οξυγόνου για υγιή, καθαρά μάτια.Μηναία αντικατάσταση για την καλύτερη υγιεινή του ματιού.

     ΝΕΟΙ Τελευταίας Γενιάς Μηνιαίοι Φακοί Επαφής Σιλικόνης - Υδρογέλης με ΑΒΕRRATION...

     ΝΕΟΙ Τελευταίας Γενιάς Μηνιαίοι Φακοί Επαφής Σιλικόνης - Υδρογέλης με ΑΒΕRRATION CONTROL Επιτρέπουν την διατήρηση των φυσικών επιπέδων οξυγόνου για υγιή, καθαρά μάτια.Μηναία...

    Προβολή